"Landscape" by Hikmet Uğurlu,
Watercolor, 35 x 25 cm.
 
 

 

Doğan Türker ile Söyleşi 1  (An Interview with Doğan Türker)

Doğan Türker ile Söyleşi 3 (An Updated Interview with Doğan Türker)

Hikmet Uğurlu’nun Yazınsal Yapıtları
(Literary works by Hikmet Uğurlu)

 

Katkıda Bulunanlar / Our Contributors:

 

Hikmet Uğurlu

1942 yılında Eskişehir’de doğan Hikmet Uğurlu, 1965 yılında Ankara’da  Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünü bitirdi. Ardından, 1980 yılında Avustralya Armidale Yüksek Eğitim Koleji’nden çok kültürlü eğitim dalında bir diploma daha aldı. Oradayken gazeteci, öğretmen, çevirmen ve İngilizce tercüman olarak çalıştı. Bu  yıllarda derleyip çevirdiği yazılardan bir bölümü, 2012 yılı sonunda “Avustralya Yerlileri Aborijinlerin Yaratılış Söylenceleri” adıyla yayınlandı.   

1990'ların başında Türkiye'ye döndüğünde, Antalya'da turist rehberi olarak başarılı bir çalışma yürüttü. Emekli olduktan sonra bile, yazı, fotoğraf ve resim ile süregelen ilgisi, yazınsal ve ağırbaşlı dergiler ya da gazetelerde çok sayıda bağımsız yazılar yayınlaması yanı sıra, Antalya, Ankara ve başka kentlerde bireysel ya da ortaklaşa resim ya da fotoğraf sergileri açmasına neden oldu.

Hikmet Uğurlu, Doğan Türker ile Antalya'da onun 5 Eylül 1991 tarihinde yaptığı Mavi Tenli Gök Tengriler konuşmasından sonra tanıştı. Daha sonra, şimdi örümevi ışotağımızda yer alan ilk söyleşiyi yaptı. Onun bu çalışması on iki yıl boyunca bu konuda göze alınmış türünün tek örneği olarak kalmıştı...

   

Born in Eskişehir (TR) in 1942, Hikmet Uğurlu graduated from the Department of English, Gazi Institute of Education, Ankara, in 1965. Afterwards, he obtained another diploma in multi-cultural education from the Armidale College of Advanced Education, Australia, in 1980. There he worked as a journalist, as well as a teacher, a translator and an interpreter of English. A section of the texts he had collected and translated during these years was published at the end of 2012 under the title “The Creation Myths of Australian Aborigines.”   

Back in Turkey in the early 1990s, he launched a successful career as a tourist guide in Antalya. Even after retirement, his continuing interest in writing, photography and painting has kept him extremely busy, contributing numerous freelance articles to literary and serious periodicals or newspapers, as well as achieving a long list of individual or joint exhibitions of paintings or photography in Antalya, Ankara and other cities.

Hikmet Uğurlu met Doğan Türker in Antalya, after the latter’s speech Mavi Tenli Gök Tengriler (Blue Skinned Sky Gods) was delivered on September 05, 1991. Then, he composed the discerning interview now included in our website. This work by him had been for twelve years the only one of its kind dared to be realized during this period...

 

çıkış / exit

[ h. akdoğan ]

[ n. hürbaş ]

[ h. demiralp ]