HÜLYA Akdoğan

 

Özün Işığını Arayan Er
(Explorer of the Essential Light)

Büyük Sentez
(The Grand Synthesis)

Gök Hecelerin
Kög Yansıması

(Root Reflection of Sky Syllables)

Hülya’nın Yazıları
(Hulya’s Notes) 

 

Katkıda Bulunanlar / Our Contributors:

 

Hülya Akdoğan

1952 yılında Bursa’da doğdu, Çamlıca Kız Lisesi’nden sonra 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında emekli olana dek PTT İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde yönetici olarak çalıştı. Şimdi Ankara’da yaşıyor.

15 yaşındayken metafizik ile ilgilenmeye başladı. Sufi felsefesi üzerine okuduğu ender yapıtlar ve RM (Ruh ve Madde) Derneğinde Ergün Arıkdal (1936-1997) başkanlığındaki toplantılar ezoterik konular üzerindeki ince sezgilerini ve derin düşüncelerini geliştirmesine yardımcı oldu.  

Dönüm noktası 1994 yılında Antalya'da Doğan Türker ile tanıştığında geldi. Onun dil odaklı Gök*köG Bitşik :  Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi ona aradığı en yüksek aydınlanmayı getirdi ve kesinlikle sıradan olmayan yazılarında, kendi sözleriyle, Tanrı, İnsan ve Evren birliğini duyarlı bir biçimde yeniden bireştirmesine olanak verdi.

      

Born in Bursa (TR) in 1952, she was educated at Çamlıca High School for Girls, and graduated from the School of Economics, Istanbul University, in 1974. She worked as a manager at the Istanbul Directorate of PTT (Turkish Communications Department) until her retirement in 1994. At present, she lives in Ankara.

Her interest in metaphysics started when she was 15. The rare books she read on Sufi philosophy and the meetings at RM (Spirit and Matter) Association with its then president Ergun Arıkdal (1936-1997) helped in further developing her keen insight and profound thoughts on esoteric subjects.

The turning point came in 1994 when she was introduced to Doğan Türker in Antalya. Her patient and serious involvement in his linguistically oriented Sky*rooT United : The Universal Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence brought her the ultimate illumination which she was searching for, and enabled her, in her own words, to sensibly resynthesize the unity of God, Man and the Universe in her writings which certainly are not of the ordinary kind.

 

çıkış / exit

[ h. uğurlu ]

[ n. hürbaş ]

[ h. demiralp ]