zağhar ~ zağar * Bkz: ış.ot.or : oğh.uz; zağhar eri [graphic]

zamazingo * Bkz: am.(y(ay) : oğh.uz+on; [ zamazingo ]

zeybek *  Bkz: {Gök}.ap.ol : ış.(ot.oğh) : (oğh).uz.(am) : y(ay).ebe.k{öG} ~ uz.(am) : y(ay).eb.ök; uç.ob.an

zıttına * Bkz: ob-bu : (u)z.at / ut.ng

ziggurat

ziggurat * Açıklama düzenleniyor

ziusudra khan * Gök*köG ili : ış.am+an’ı & Sümer Uruk kentinin rahip kralı; G(il)G+am.ış mötüş’ünde (söylencesinde) engine inen & büyük tufandan kurtulan (id).okh.us : oğh.uz ~ iduk kut dokuz (g)ök.us / oğhuz göksel erlerin şamanı / kağanı / hanı; tengrinin oğhus eri Boğaç Khan > süm. Zius+udra; akkad. Utnapiştim; gr. Zeus; lat. İuppiter; eng. Lord Bull of Ox(ford); Bkz: at.okh.ini : eb.il.iğh-ğhi; [ Ziusudra Tufanı ]; [ Sümer Serpintisi ]   

zorro * 1. ış.oğh.or : oğh.uz.ng : or.okh-khu.ng : uç.iz.im-mi : or.okh-khu, ışıklı, uğurlu, aşık, şık & şu(ğ)urlu oğhuzun altın oku’nun / okuma’sının ucu yı(&)la {kötü+(lük)+lerin alnına & alanına} attığı engerek im : mi, çizimi, markası; çizirik orağı / oluğu; bu adla tanınan atlı yiğit er > sp. zorra, tilki; Bkz: külit @ tilük; 2. ob.oğh.a(m) : ot.or.(oğh.us) * boğa-toro(s) ~ bağatur > fars. bahadir; 3. (ing. ök).er : (oğh.uz) : (ış).oğh.oru * Köroğlu; 4. (oğh.us : okh-khu).uz : or.bey * ulu akıllı & oku uzun Kiziroğlu “Mustafa Bey; Bir Bey’in oğlu; Zor(ro) Bey’in oğlu; Breh, Breh, Breh!.. -türk halk koçaklaması”; Zorro öyküleri de, iberia & europea benzeri ataerkilleş(tiril)miş biçimde orta ve güney Amerique (Amerika)’da yayılmış olan halk masallarındaki aydınlık savaşçısı, kurnaz y(ay). oğh.at (yaylı-oklu & yayık atlı yiğit) erdir. “Genetik bilimi son yıllardaki araştırmalarla, Avrupa’ daki halkların büyük çoğunluğunun baba tarafından soyunu oluşturan R1a ve R1b haplo guruplarının Orta Asya’da türediğini kesin olarak belirlemiştir. {...} Diğer bir R1b’li kolun önce Ortadoğu’ya, 4500 yıl kadar önce de Kuzey Afrika’ya indiği, Akdeniz sahillerini boydan boya aşarak Cebelitarık Boğaz’ı üzerinden İber Yarımadası’na ulaştığı saptanıyor. İber Yarımadası’nın kuzeyine ulaşan R1b’lilerin 3800 yıl kadar önce Manş Denizi’ni geçerek Britanya ve İrlanda’ya kadar yayıldıklarını Klyosov’dan öğreniyoruz –Karamüftüoğlu, Murat, ‘Hint-Avrupacılık ideolojisinin çöküşü’, Aydınlık, 25.12.2013”; Bkz: [ is.okh.at ~ iskit, ek yorum ]; 5. or.bay ~ or.bey > altın bay(+an) & bey(+ler); o ulu akıl oğhus’un altın ışıklı, uğurlu, aşık, şık & şu(ğ)urlu oku; “Kan Turalı, Kara Çekür & oğlu Kırk Kınuk & boz aygırlı Beyrek cemal ve kemal iyesi yigit’ler oldukları için, Oğuz ilinde nikab-ile [yaşmak; peçe; yüz ört+tül+lü] dolaşırlar --Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı, Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu, TDK, 1989, s. 188”; 6. or.bay zıttı # (sz).or.bay ~ zor.bey * kızar, azar; uzar, zor bey > gr. zorba; eng. bully, despot, tyrant; Bkz: kel-oğlan II; Hint-Avrupa İdeolojisi

zülkarneyn * Başında savaşlarda kullandığı çift boynuzlu tolga nedeniyle zhû’l-karneyn ~ zülkarneyn (Çift Boynuzlu) adıyla anılan ve “iki çağın, iki dönemin, iki zamanın sakıbı” olarak nitelenen gizemli kişilik; “Mağribe, maşrıka sefer eden Eşrâb-ı hamîrînin lakâbı. İskender-i zülkarneyn (İbn-i Filipos) : sikkesinde resmi boynuzlu put suretinde hakkedilen Yunânî) –Mükemmel Osmanlı Lügati (1901), Ali Nazîmâ - Faik Reşad, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005”; “Bir takım tarihçilerin büyük İskender olduğunu sandıkları cihangir (dünya fatihi) bir efsane kahramanı --Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk (1072), Dizin Z, s. 860; TDK, Ankara 1999”; “Yorumlarında çağdaş unsurları kullanan bâzı modernist yorumcular ise onun gezegenler arası seyahat yapabilen bir zaman yolcusu olduğunu ileri sürebilmektedirler --Vikipedi, 14.08.2014”. Bkz: karn; is.okh.at ~ iskit

züttürük * etürük ırkından olmayan ürükler; Bkz: sz.et.ür.ük; et.ür.ük; [ etür-ük : ötürük ].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9