“Benim dilim guş dilidir...
(My language is the language of gosh {of God, or Turks, or Birds, or @ Light, Love & Reason, i.e. Creation})”
–Yunus Emre, 13th c. Turkish poet & mystic.

 

 

kuşhan

altın kaknus

attalos

türkuvaz

fonetik dışı & görsel yanlı

 

oğh.uç : öt.ür.ük.iç-çe

Meksika’nın yerli halklarından Olmek’lere ait bölgelerde yapılan kazılar sırasında bulunan ve yaklaşık olarak 2650 yıllık bir geçmişi olan bu mühürün üzerindeki semboller, Florida Devlet Üniversitesi’nden Mary Pohl ve ekibi tarafından modern çizgi kahramanlarının konuşma balonlarına benzetildi. Çünkü topraktan üretilmiş silindir mühür, araştırmacılara göre insan ve hayvanların konuşmalarını temsil ediyor. –Hürriyet Bilim Eki; 21.12.2002


Koehler, Lorenz, Craig ve Thorpe gibi davranış bilimcilerin hepsi, kuş ötüşünün ilerlemiş biçimlerindeki ses arılığının, ‘yaratıcılığın’  ve doğaçlamanın, ‘hem müzik, hem de konuşma yolunda atılan ilk adımlar’ sayılması gerektiğinde anlaşmaktadırlar. –Koestler, Arthur; The Act of Creation, Arkana Penguin Books, London, 1964, s.492.


İnsan dili ile hayvan iletişim dizgeleri arasındaki ilişkiyle ilgili daha açık bir irdeleme karşılaştırmalı ırabilimci W. H. Thorpe’un son günlerdeki bir irdelemesinde görülebilir. Thorpe, insan dışındaki memelilerin insanın sesleri taklit yeteneğinden yoksun göründüklerini, bunun için de “memelilerin değil,” (birçoğu önemli oranda bu yeteneğe sahip olan) kuşların, “gerçek anlamda dil geliştirebilme gücüne sahip olması gereken grup” olmasının beklenebileceğine dikkat çeker. –Chomsky, Noam, Dil ve Zihin, Çeviri: Ahmet Kocaman; Ayraç Yayınevi, Ankara, 2002; sayfa 109.


“Şimdi ölmüş olarak bilinen bazı insan dilleri, saptanmış olan döngüsel zamanları geldiğinde bir kez daha kullanıma gireceklerdir. –Judge, William Q., The Ocean of Theosophy, The Theosophy Company, Los Angeles, 1893, s. 120.”