Leibniz’in Öngörüsü...

Leibniz {Kelt, Töton ya da Got dillerinden birini ilk dil olarak ele alan yazarlarla ve her birince kendi dilinin Ursprache (köken dil) olduğunu savlayan ulusalcı varsayımlarla} alay ediyordu.

7 Nisan 1699 tarihli bir mektubunda, her şeyi kendi dillerinden türetmek isteyenlerle –Becanus’la, Rudbeck’le, her şeyin kökenini Macarca’da bulan Ostroski ve Brötonca’da bulan Başrahip François’yla, Lehçe’nin savunusunu üstlenen Pretorius’la– dalga geçiyor ve günün birinde Avrupalılar gibi bilgili hale gelirlerse Türklerle Tatarların, kolaylıkla dillerini tüm insanlığın anadilleri konumuna getirecek bir yöntem bulacaklarını belirterek sözlerini bağlıyordu.

Eco, Umberto, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı; çev. Kemal Atakay, Literatür Yayınları, İstanbul 2004, s. 84.

 

Leibniz & Kelt-İskit Varsayımı

Gotlar & Keltler

Tongeren (Belgium) 

is.okh.at