“8. yüzyıl Orhon yazılarında görülen eski Türk dili, bu aşamaya daha önceki dönemlerde oluşmuş bir kelime hazinesi ve mükemmel bir gramerle varmıştır; zira böylesine bir zenginlik iki-üç yüzyıl içinde oluşturulamazdı. Dil, sonraki yüzyıllar içerisinde de değişmemiştir –Süleyman, Olcas; Yazı’nın Dili, çev. A. Acaloğlu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İst. 2001”

“Bizim şimdi saptayamadığımız, ancak kesinlikle Hıristiyan-lığın başlangıcından çok daha önceki bir zamanda ve oldukça kesin bir biçimde Büyük Çin Seddi’nin kuzeyine ve batısına düşen bozkır alanlarda, bizce bilinen başka hiçbir dil ile soy bağı bulunmayan, özellikle de Mogol ve Tungus dilleri ile akrabalığı olmayan,  bütünleşmiş bir Türk dili biçim kazan-mıştı –Clauson, Sir Gerard; An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford University Press, GB 1972”

 

 

 

 

“Bütün dillerin
temeli olan harfler
ile indirilmiş önceki
İlahî Kitap...”

Ateş, Süleyman;
Kur’ân-ı Kerîm Meâli, 2-Bakara Sûresi; Milliyet, 1996.

 

alm

Orkhun ABC

Okuma kumu

İlk Üç Buyruk

Fiat Lux