© Alex Grey (1999)

Önce İm’ler
Kutsal İmler

Bilmece & Bulmaca

The Pen & the Tablet

26.

The characters of all creatures are on the Tablet,
The Pen always worn with writing ‘Good’, ‘Bad’:
Our grieving and striving are in vain,
Before time began all that was necessary was given.

The Ruba’iyat of Omar Khayyam (12th c.)
Trans. by P. Avery & J. Heath-Stubbs, Penguin Books, UK, 1981.

Kalem & Levha

26.

Damgası bu Levha’da, varsa nice yaratık,
Kalem hepten aşınmış, ‘İyi’, ‘Kötü’ yazmaktan;
Üzüntümüz, özlemimiz boşunadır ah, artık,
Kapatılmış hesaplar, zaman daha başlamadan.

Ömer Hayyam (Çadırcı), Dörtlük’ler (12. yy.)
Türkçesi: DT & HA.


   

Tanrı ilk önce kalemi yarattı, ona: Yaz, diye emretti;
kalem: Ey Rabbim! Ne yazayım? diye sordu.
Tanrı: Kaderi yaz, diye emretti.
Kalem o vakitten başlayıp kıyamet kopuncaya kadar olacak her şeyi yazdı.

Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi I, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1991, s. 37-43.