Bilimi yanılmaz kabul eden
bir felsefede, teolojinin tüm sakıncalarını (dinin bağnazlığını,  düşünce üzerinde kurduğu denetimi ve sağladığı aldatıcı güvenliği) yeniden canlanmış bulmak hiç de olanaksız değildir

Reichenbach, Hans, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. Cemal Yıldırım, 3. basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000, s. 41

science

  


Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi® 1991
Sky*rooT United : The Universal Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence® 1991
Copyright © 2002 Doğan Türker. All rights reserved.


 

Soru ve yorumlarınızı doganturker@gokkogbitsik.com otorizi’ne  gönderebilirsiniz.

Send mail to the above address with questions or comments about this website.