Alex Grey
ÖZÜN IŞIĞINI ARAYAN ER
Hülya Akdoğan

Doğan Türker’in yapıtındaki öz ile biçimin, özellikle de tinsel boyutlarla olan ve geleneksel dilbilimin engellerini aşan umulmadık bağlarının derin bir eleştirisi.

(Explorer of the Essential Light by Hülya Akdoğan)

A profound review of the essence and form in Doğan Türker’s work and its unexpected ties with exclusively spiritual dimensions, which overrun the fences of conventional linguistics.

   

Webshots
GÖK HECELERİN KÖK YANSIMASI
Hülya Akdoğan

Dalga biçimlerini inceleyen Kimatik bilimi, titreşim sıklığıyla biçim arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bunun gibi, bu kısa denemede Ana Dilimizin yapı taşları olan hecelerin, genelde Tümel Akıl ya da Kozmik Bilinç denen evrensel bir titreşim sonucu biçimlenen imgelerin usumızdaki yansımaları olduğu açıklanıyor.

    
(Root Reflection of Sky Syllables by Hülya Akdoğan)

Cymatics, the study of wave forms, shows the bilateral relationship between frequency & form. Accordingly, this short essay declares that syllables, the building blocks of our Mother Tongue, are reflections in our minds of images formed by a universal frequency, mostly called the Divine Reason or Cosmic Consciousness.