1991

  

DOĞAN TÜRKER İLE SÖYLEŞİ #1
Hikmet Uğurlu

Ana dili Türkçe’nin köklerine olan tutkusu sürecinde Doğan Türker tarafından geliştirilen temel ilkelerin ve uzun süren bağlılığının nasıl anımsanması bile zor  çağlarda bırakılıp unutulmuş bir ön-dilin şaşılacak bir açıklamasına yol açtığının ortaya konuşu.

UYARI:
Bu söyleşide kullanılan bazı sözcüklerin açıklamaları klasik filolog için bir bomba etkisi yapabilir. Ancak, siz yine de sıradışı olana karşı dayanıklılığınızı sınayabilir ve
y(ay).ng.ök : is.öz.öt.im : eb.il.iğh-ğhi (Yeni Etimolojik Sözlük) içinde daha çoğunu araştırmayı seçebilirsiniz.

       

(An Interview with Doğan Türker by Hikmet Uğurlu)

An exposure of the basic tenets developed by Doğan Türker during his infatuation with the roots of his native tongue Turkish, and how his long-term dedication led to an amazing disclosure of a proto-language forsaken and forgotten in times immemorial.

CAUTION:
Explanations of some words used in this interview may turn into bombshells for the classic philologist. However, you may still test your endurance for the unconventional and choose to explore more in
y(ay).ng.ök : is.öz.öt.im : eb.il.iğh-ğhi  (The New Etymological Dictionary) 


2009

 

DOĞAN TÜRKER İLE SÖYLEŞİ #2
Anjelika Akbar

1997 yılı başından bu yana türünün tek örneği olarak kalan yukarıdaki söyleşiden on iki yıl sonra, alışılmadık çalışmasının incelikleri üzerine Doğan Türker’i sorgulamada ikinci ve aynı ölçüde gözüpek bir girişim. Bu yeni görüşmede ne sorulan soruların, ne de verilen yanıtların çok değişmediğini belirtmeliyiz...

     
(An Interview with Doğan Türker by Anjelika  Akbar)

Twelve years after the above interview which had been the sole specimen of its kind since the beginning of 1997, a second and equally daring attemp in interrogating Doğan Türker about the intricacies of his unusual work. It is worth noting in this new talk that neither the questions asked nor the answers supplied have changed much...   


2010

  

DOĞAN TÜRKER İLE SÖYLEŞİ #3
Hikmet Uğurlu

Evet, gün geçtikçe yaşlanıyor, amma onun şaşırtıcı düşünceleri 2010 yılında henüz ondokuzuna eriştiler. Onların tümü aydınlık bir gelecek için dev erimci büyük gizilgüç taşıyan, aşırı canlı ve tümel akılcı taptaze gençlerdir ...

     

(An Updated Interview with Doğan Türker by Hikmet Uğurlu)

Yes, he is getting older, but his amazing ideas have just turned nineteen in 2010.
They are all fresh, hyperactive and rationalist youngsters of great
id.eb.er+en  potential for an enlightened future... 

 

     

  geri dön / return