BÜYÜK SENTEZ
Hülya Akdoğan
  

Hülya Akdoğan Gök * köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi konusunu ele alarak, Wittgenstein’in “Felsefenin geriye kalan tek görevi dilleri çözümlemektir…” deyişi ile uyumlu olarak dillerin kökenleri ile uğraştıklarını düşünen (çoğu) filozoflar için şimdiye dek araştırılmamış bir bölge gibi kalan bu bilgi kuramının içrek yönlerini sergiliyor.

(The Grand Synthesis by Hülya Akdoğan)

Hülya Akdoğan’s treatment of Sky* rooT United : The Universal Theo(geno-philo) sophy of Creation & Existence displays the esoteric aspects of this epistomological field which has stayed an unexplored domain until now for (most of) the philosophers who thought they were dealing with the origins of languages, in compliance with Wittgenstein’s comment, “The only mission left behind for philosophy is to analyze the languages...”

 


İÇREK KONULAR
Hülya Akdoğan

(Selected articles and essays by Hülya Akdoğan)

   

yazılar/ features