ana sayfa
KONU, AMAÇ & KAPSAM

Tam anlamıyla eşi benzeri yok örümevi ışotağımızın tasarımını, düzenini ve bakımını yapmanın yanı sıra, yayınlanan bu öncesiz yöntemin de bulucusu, araştırmacısı ve yazarı olan Doğan Türker’in Gök * köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi adlı yapıtına kılçıksız bir giriş. Kimliği ve çabaları üzerine daha fazla bilgi.

(The Subject, Purpose & Scope)

A bare bones introduction to Sky * rooT United : The Universal Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence by Doğan Türker, who is the discoverer, researcher and author of this unprecedented method, in addition to being the designer, composer and upkeeper of our literally peerless website. More about him and his endeavors.

   


Gök*köG Bitşik: Evrensel Yaratılış–Varoluş Düşünbilimi ®

Çığır açan yazının önsöz ve içindekiler sayfası. Bu çalışma 1990-1991 yılında tamamlanmış; Antalya 1. Noterliğinde 11 Şubat 1991 tarih ve 11150 No. ile kayıtlanmış; ilgili konularda başka iki özgün yazının yanısıra, Ankara’da T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı’nda Erişim No.1993 / 4,4030 ile kataloga alınmıştır.

(Sky*rooT United : The Universal Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence ®)

The foreword and contents page of the ground breaking manuscript. It was finished in 1990-1991; registered at the 1st Public Notary in Antalya (No. 11150 on Feb. 11, 1991), and catalogued under Access No. 1993 / 4.4030 at the National Library in Ankara (Turkey), alongside with two other original papers on the related subjects.