İD.OKH-KHU : IŞ.NG : Y(AY).ERİ       

     NEW ETYMOLOGICAL DICTIONARY

ana yüziçindekilerhaberleryazılarsözlükresimlerokurlarbilgisiteden çıkış