Sevgili Konuk,

Bu örümevi ışotağının 2002 yılındaki açılışından bu yana sayfalarımızın içerik ve tasarımı sürekli olarak geliştirilmektedir. Yapılagelen düzenlemelerin en son ve kapsamlı olanı şöyle özetlenebilir:

Açılış sayfasında, hem ana bölümlere, hem de büyük çalışmamızı görmek isteyip de zaman bulamayanlar için asla daha az ilginç olmayan öbür bölümlerimizi atlamayı sağlayacak biçimde id.okh-khu : ış.ng : y(ay).eri (Dikşıneri ya da yeni etimolojik sözlük) bölümüne doğrudan erişilmesi.

Işotağımızın ana sayfasındaki Türkçe Ana Yüz ile İngilizce Home Page yazılarının, ilgili başlıkları tıklayarak kolayca girilebilecek biçimde birbirinden ayrı olarak yer alması.

9 Bölümdeki tüm dosyaların gözden geçirilmesi ve bunlardan çoğunun öbürleriyle, özellikle id.okh-khu : ış.ng : y(ay).eri (Dikşıneri) Bölümü ile Resimler Bölümünde bulunan dosyalarla karşılıklı olarak bağlantılanması. Şu anda, ışotağımızın toplam 995 dosyasında 5635 iç bağlantı bulunmakta ve bunların sayısı da durmadan artmaktadır.

İçerisinde birkaç katına varan sayıda türev, deyim, tanım ve alıntı bulunan 700 kadar dizinlenmiş sözcüğün yer aldığı id.okh-khu : ış.ng : y(ay).eri (Dikşıneri) Bölümündeki tüm sözlük kayıtlarının düzeltilmesi ve yenilerinin eklenmesi. Işotağımızda kullanılan 660 resim arasında, Gök*köG Bitşik : Evrensel Ana Dil’deki kök hecelerin, yenilikçi fonetik dışı & görsel yanlı çözümleme yöntemimi göstermek üzere özgün Orkhun yazısıyla yapılmış bazı çizimler verilmiştir.

Devrimci özü nedeniyle, bu etimolojik sözlük dünyada kendi türünün ilk örneğidir.

Dış görünüşe gelince, sayfalarımız daha bütünleşik bir sunum için tümüyle yeniden tasarlanmış; görsel düzeni sayfaların sıkışmasını önlemek amacıyla 37 cm.lik izleçlere göre uyarlanmış; yavaş yüklenen sayfaların sayısı ve süresi de resimlerin çoğu küçültülerek azaltılmıştır.

Yeni görünüşten hoşlanacağınızı ve sıkça uğrayacağınızı umarım...

 

Doğan Türker
Yazar-Araştırmacı

 

Ankara, Mayıs 2005; Güncelleme Ekim 2014.


 

Ankara, Ekim 2002

 

Sevgili Konuk,

Bu ör.üm.ebi : ış.ot.oğh.nda, Gök*köG Bitşik: Evrensel Ana Dil konusunda yaptığım çoğunlukla sözlükbilim ağırlıklı çalışmanın yaklaşık bin kadar veri girdisini kapsayan küçük bir bölümü ile onların alışmışın dışındaki yorumlarına ilişkin türlü yazılar sunulmaktadır.

Eldeki birikimin çoğu Türkçe olmasına karşın, İngilizce’yle ve / ya da  geleneksel olarak bilinen öbür dillerle ortak kök sözcükler(imiz / iniz)’e yapılmış oldukça büyük sayıda göndermelere yabancı dil bilenler Yazılar Bölümünde [Text in English] diye belirtilen makalelerin içinde doğrudan ulaşırken, öbürlerini de yabancı dil bilmeye gerek kalmadan Sözlük Bölümündeki birçok kayıt arasından bulabileceğinize eminim.

Ben, düzenlediğim içeriği ilginç bulacağınızı ve olağan dışı, dil dolaştıran bulguların hoşunuza gideceğini umarım.

 

Doğan Türker
Araştırmacı-Yazar