yeni

Basın Bildirisi
#2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basın Bildirisi
#1

  

 

Evrensel Ana Dil

Yukarıdaki konuya ilişkin olarak 2002-2005 yılları arasında internetteki www.skyrootuni.com adresinde yayınlanmış olan çalışmam, 2006 Ağustos ayından sonra güncelleştirilen tasarımı, içeriği ve yeni adıyla

www.gokkogbitsik.com

adresinde sunulmaktadır.

Bu duyuruyu size ve sizin aracılığınızla ilgi duyacağını düşündüğünüz tanıdıklarınıza iletir, içtenlikle herkese hoş gezintiler dilerim.

 

Doğan Türker
RC ’58, DGSA ‘63
Araştırmacı—Yazar

 

Ankara, Ağustos 2006

 

 


 

Araştırmacı-Yazar Doğan Türker, dünyada yaygın olarak tartışılan Evrensel Ana Dil konusunda uzun süredir sürdürdüğü çalışmalarından seçtiği ilginç bölümleri www.skyrootuni.com adresindeki örümebi ışotağı (1)'nda yayınlamaya başlamıştır.

Yazarın açıkladığı sonuçlar oldukça dikkat çekici, bazan da beklenmedik ölçüde şaşırtıcı olup, dünyadaki uzman çevrelerin dil bilim alanında dayattıkları katı varsayımlara ve kültürel ya da sanatsal kalıtlarının kökeni hakkında toplumların hiç sorgusuz belledikleri öykülere oldukça değişik yorumlar getirmektedir.

Doğan Türker'in akademik olmaktan kaçınan özgün sentezinin bağrında, kendi tasarımı olan fonetik dışı & görsel yanlı bir im çözümleme yöntemi bulunmaktadır. Bununla, günümüzde aykırı sayılan diller arasında bile varlığı düşünülmeyen ilişkileri ortaya koyduğu gibi, insanlığın nice çağlar öncesi yitirip unuttuğu, ortak ve kutsal nitelikli bir ötüşüng (2)'ü de yeni baştan bulgulamıştır.

Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi başlığı altında toplanan Evrensel Ana Dil ile ondan üreyen töre ve söylence örnekleri bu örümebi ışotağı'nda konuya ilgi duyanların izlemesine sunulmuş bulunmaktadır. (H.A.)

 

Ankara, Ekim 2002DOĞAN TÜRKER'den EK NOT :

(1) Duyurumuzda geçen örümebi, Ana Dilimiz'deki or.okh-khu.ng (orkhun) damgalarıyla yazılan ör.üm.{çük} : eb-bi (örüm{cek} evi) tamlamasının bir bölümü olan üm.eb imlerinden, görsel aktarım sürecindeki m ~ w dönüşümüyle birlikte İngilizce'ye geçen > web sözcüğünün özgün karşılığı olduğu için kullanılmıştır. Bkz: Almanca spinn+gewebe.
ış.ot.oğh (ışıtık / ısıtık ~ aydınlık / sıcak otağ ~ oda) ya da (dağ) öt.er.im-mi (terimi) ise, öbür dillerde cidde; citta ~ cité / situ; city / site; side; stad+ium ~ stadt ile chateau biçimlerinde ortaya çıkan sözcüklerin üp/f.üng : öt.ük (fonetik) evrim öncesindeki kökenidir.

(2) öt.üş.üng (ötüşün & tüşün ~ düşün); pek çok durumda olduğu gibi ış imi'nin düşmesiyle > eski İngilizce ile yenisinde tong ~ think (düşün); tunge ~ tongue (dil) gibi değişimlere uğrayıp yabancılaşmıştır.

öt.üş.üng (ötüşün & düşünün) ile kon(ver-ses)uç.ung [(tr) ses verin, konuşun > (latin) conversari; (ing) converse; verse] buyruk kipleri arasındaki mantıksal bağlantının dilimiz içinde böylesine kurgulanmış bulunması olağan üstüdür...