CLICK FOR THE ENTRY IN DICTIONARY

Doğan Türker,
Gök*köG Ana Dil’e Doğru Bakış;
Milli Kütüphane erişim numarası:
1992 / 417.01

 

  

  

  

      

  

Büyütüp küçültmek için Bengütaş
üzerine tıklayınız.
q

eb.il.ige : otu.yan.ıkh.okh : eb.in.öz.üm : ot.ob.oğh.aç.il.nge : khu+il.nd.im :
et.ür.ük.ob.od.un : ot.ob.oğh.aç.ka : ök.ör.er.er.ti ... ... ...